జీవితం విసుగ్గా ఉంది

Family Counselling : Q. నేను గత ఇరవై ఏళ్లుగా విదేశాల్లో ఉన్నాను. నాదీ వైవాహిక సమస్యే. నాకు, నా భార్యకు మధ్య సరయిన అనుబంధం లేదు. ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్నా మా మనసులు … Continue reading జీవితం విసుగ్గా ఉంది