పెనం మీదినుండి పొయ్యిలో పడ్డా

Family Counselling : Q. నేను ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టాను. అక్కచెల్లెళ్లలో నేనే చిన్నదాన్ని. నాన్నది టూరింగ్ ఉద్యోగం. మాది పల్లెటూరే అయినా డిగ్రీ అయ్యాక నాన్నగారితో సిటీ వచ్చేసాం. మా మామయ్య … Continue reading పెనం మీదినుండి పొయ్యిలో పడ్డా