పద్మనాభం నవ్వుల వెనుక కనిపించని కన్నీళ్లు! 

పద్మనాభం .. ఈ పేరు చెప్పగానే తెరపై ఆయన చేసిన అల్లరి గుర్తుకు వస్తుంది .. సందడి కళ్లముందు కదలాడుతుంది. బొద్దుగా .. తెల్లగా ఉండే కుదురైన రూపం .. విలక్షణమైన నవ్వు .. […]