పాకిస్తాన్ పై పష్టున్ ల ఆగ్రహం

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అశాంతితో సాధారణ ప్రజలు ఇరాన్, పాకిస్తాన్ దేశాలకు శరణార్ధులుగా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆఫ్ఘన్లో పరిణామాలు సరిహద్దు పాకిస్తాన్ లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. తాలిబాన్ లతో సహా దేశంలో ఎక్కువ జనాభా పష్టున్ తెగకు […]

తాలిబాన్ కు పాక్ కొత్త భాష్యం

తాలిబాన్ అంటే ఉగ్రవాదులు కాదని వారు కూడా సాధారణ పౌరులేనని పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ కొత్త బాష్యం చెప్పారు. సాయుధులైన కొంత మందిని చూపి అందరు ఉగ్రవాదులే అనటం సమంజసం కాదని వివరించారు. […]