పాక్ లో ఆఫ్ఘన్ ఎంబసీ ప్రారంభం

Afghan Embassy Opened In Pakistan : ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ల ఏలుబడిలోకి వచ్చాక మొదటి రాయబార కార్యాలయాన్ని పాకిస్తాన్లో ప్రారంభించింది. శుక్రవారం నుంచి రాయబార కార్యాలయం ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు, శరణార్థులు, విదేశీయులకు సేవలు అందిస్తుందని […]