కుక్కల ఆకలి పోరాటమట!

The Theory on Dog: …ఆ విధంగా తెలంగాణాలో కుక్కల నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి పసి పిల్లలకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వాలని, చిట్కాలు నేర్పాలని, అవగాహన కలిగించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడమైనది. కుక్కల సంతానోత్పత్తి […]

ఇది కుక్కల వేళయనీ…

Beware of Dogs: మా అబ్బాయికి చిన్నప్పుడు కుక్కలంటే చాలా భయం. కుక్క కనిపిస్తే అడ్డదిడ్డంగా పరుగెత్తేవాడు. గోడలెక్కేసే వాడు. రోడ్డుమీదికి వెళ్లిపోయేవాడు. మాకు చాలా ఆందోళనగా ఉండేది. ఆ భయంలో ఎక్కడ దెబ్బలు […]