కన్నుకు కన్ను, కాలుకు కాలు!

Tit for Tat: “క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి” తాత్పర్యం- కోపం వల్ల అవివేకం, అవివేకం వల్ల స్మృతిభ్రంశం, దాని వల్ల బుద్ధీ చెడతాయి. ఆ బుద్ధి చెడగానే మనిషి […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com