తనను తానే పణంగా పెట్టుకున్న వివాహిత

Ultra Modern Lady: “అక్కరకురాదె క్షాత్రము చిక్కితి కౌరవసభమున చీరను లాగన్ దెక్కెవ్వరునాకు ఇచటన్ నిక్కముగ యనుజనుగాచు నీవే కృష్ణా! పట్టగలేను కుమితినరి కట్టగ లేను చెరబట్ట గదిలిన వానిన్ గొట్టగ లేను, మురారీ […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com