కాంగ్రెస్ యుక్త్ భాజపా!

With No difference: కర్ణాటక ఫలితాలు వెల్లడవగానే ‘భాజపా ముక్త్ దక్షిణ భారత్’ అనే నినాదం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ప్రచారమైంది. నిజానికి కర్ణాటకలో భాజపా ఓడటం ఇవాళే తొలిసారి కాదు. గతంలోనూ ఓడింది… […]