భరత్ కు జగన్, చంద్రబాబు అభినందనలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన కెఎస్ భరత్ తన కెరీర్ లో తొలి అంతర్జాతీయ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్న సందర్భంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి…