మోడీకి ప్రత్యామ్నాయం కుదిరేనా?

Unity in Diversity: మౌర్యుల నుంచి లోహియా, జయప్రకాశ్ నారాయణ్ దాకా భారత రాజకీయ చరిత్రలో ఎత్తుగడలకు పెట్టింది పేరు పాటలీపుత్రం…