గవర్నర్ తో అబద్ధాలు చెప్పించారు – కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి

కేంద్రం నిధులతో చేపట్టిన కార్యక్రమాలను సైతం తమ ఖాతాలో వేసుకొని గొప్పలు చెప్పుకున్నారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి విమర్శించారు. సబ్…