శకునం చెప్పిన బ్రిటన్ బల్లి…

Gone for 45 days: “బ్రిటన్లో నా కుమారుడు- నలుగురు చాన్సిలర్లు, ముగ్గురు హోం సెక్రటరీలు, ఒక రాణి, ఒక రాజు, ఇద్దరు ప్రధానమంత్రుల కాలంలో ఉన్నాడు. ఇంతకూ వాడి వయసెంత అనుకున్నారు?… …నాలుగు […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com