దర్శకేంద్రుడి చేతుల మీదుగా ‘ఒలికిపోయిన వెన్నెల’ నవల ఆవిష్కరణ

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో  ఘన విజయం సాధించిన  చూడాలని వుంది, శుభలగ్నం, మావిచిగురు, యమలీల మొదలైన సుమారు వంద చిత్రాలకు కథ, స్క్రీన్…