స్త్రీ శక్తి చాటే దిశగా తెలంగాణ – సీఎం కేసీఆర్

సమాజంలో సగభాగమైన స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో పురోగమించిన నాడే దేశాభివృద్ధి సంపూర్ణమౌతుందని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు అన్నారు. “యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే, రమంతే తత్ర దేవతాః ” అనే ఆర్యోక్తికి అనుగుణంగా సామాజిక విలువలను […]