రంగు రాళ్లు-మోసగాళ్లు

Fake Astrologer : ఒకప్పుడు జీవితాలనుంచి సినిమా కథలు పుట్టేవి. ఇప్పుడు సినిమా కథలను తలదన్నుతున్నాయి నిజ జీవిత కథలు. రంగుల కలల్లో మునిగితేలుతూ రాళ్ల పాలవుతున్నాయి జీవితాలు. ఈ పాపం ఎవరిది? సామాజిక […]