12 వందల కోట్లతో దళిత సాధికారత

స్వీయ ఆర్థిక సాధికారత కోసం దళితుల స్వయం నిర్ణయాధికారాన్ని గౌరవిస్తూ,  అర్హులైన, ఎంపిక చేయబడిన లబ్ది దారులకు, సీఎం దళిత సాధికారత పథకం ద్వారా.. ఒక కుటుంబం ఒక యూనిట్ గా, యూనిట్ వొక్కంటికి […]