గ్రామాల్లోనూ క్రీడా ప్రాంగణాలు:  శ్రీనివాస గౌడ్

Congrats:  ఇటీవల బ్రెజిల్ లో ముగిసిన  డెఫ్ ఒలింపిక్స్ లో మన రాష్ట్రానికి చెందిన ధనుష్ శ్రీకాంత్ 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ విభాగంలో 2 గోల్డ్ మెడల్స్ ను సాధించాడు. ఈ సందర్భంగా […]