కరోనాకు ఓమిక్రాన్ విరుగుడు

Omicron Antidote To Corona :  ఓమిక్రాన్ సోకితే తొంబై శాతం మందికి అసలు లక్షణాలు వుండవు. మిగతా వారికి స్వల్ప లక్షణాలు. పోస్ట్ ఓమిక్రాన్ – అంటే సోకిన తరువాత ఎలాంటి సమస్యలు […]