ప్రజలకు జాగ్రత్తలు చెపుతున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి.

తన సొంత వాహనం కు మైక్ కట్టుకొని గ్రామాల్లో తిరుగుతూ కరోనా పై ప్రజలకు జాగ్రత్తలు చెపుతున్న డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి. బాపట్ల నియెజకవర్గంలోని ప్రజలు అవసరము అయితేనే ఇళ్ల నుండి బయటకు […]