శ్వాసించే నరసింహుడు .. తలనిండుగా నీళ్లతో శివుడు

Vadapalli Agasteswara Swamy Temple :  (వాడపల్లి క్షేత్ర మహిమ) లోక కల్యాణం కోసం నరసింహస్వామి ఆవిర్భవించిన క్షేత్రాలు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడి నరసింహస్వామి ‘శ్వాస’ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. స్వామి శ్వాసకు అనుగుణంగా దీపారాధన రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది. […]