ధరణితో సమస్యలు పెరిగాయి – జీవన్ రెడ్డి

ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని భు సమస్యలు పరిష్కరించే లక్యంతో మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ధరణి తోనే మరిన్ని సమస్యలు పెరిగాయి.. ఎం ఆర్ ఓ, ఆర్డీవో హక్కులను తొలగించారు . తప్పులను సవరించే […]