విజయానికి మరో పేరు .. వి.మధుసూదనరావు

Veteran Director Madhusudan Rao : తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలోని సీనియర్ దర్శకులలో వీరమాచనేని మధుసూదనరావు ఒకరుగా కనిపిస్తారు. వి. మధుసూదనరావుగానే ఆయన ఎక్కువమందికి తెలుసు. మొదటి నుంచి సినిమాలపట్ల ఆసక్తి ఉండటంతో ఆ దిశంగానే ఆయన అడుగులు వేశారు. 1959 […]