నిదురించే తోటలోకి బతుకు ఒకటి వచ్చింది…

Sleeep-Strength: నిద్ర పట్టని ప్రపంచం నిద్రకోసం నిద్రాహారాలు మాని నిరీక్షిస్తోంది. కొన్ని సెకెన్లు కాగానే కనురెప్పలు అసంకల్పితంగా పడడానికి వీలుగా కనురెప్పల వెనుక తడి ఉంటుంది. కంటి తడి లేకపోతే శాస్త్రీయంగా కనుగుడ్డుకు రక్షణ […]

నిద్రా ముద్ర

Sleep Well: మార్చి 19 ప్రపంచ నిద్ర దినోత్సవం కావడంతో రెండ్రోజులుగా ప్రపంచం నిద్రలేకుండా నిద్ర మీద నిర్ణిద్ర చర్చలు చేస్తోంది. నిజానికి ప్రతిరోజూ నిద్రోత్సవమే కావాలి. నిద్రకు ఒక దినం పెట్టాల్సివచ్చిందంటే నిద్ర  […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com