సిరా అయిపోని పెన్ను

Long lasting Pen: నోటి మాట గాల్లో కలిసిపోతుంది. చేతి రాత కలకాలం మిగిలి ఉంటుంది. అందుకే…మాటలు చెప్పడం కాదు…కావాలంటే రాసిస్తా…అంటుంటాం. అక్షరాలా రాసిన అక్షరానికే…చేసిన చేవ్రాలు…సంతకానికే విలువ. మాట్లాడిన వ్యక్తి మాటలో అక్షరాలు, […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com