కొండను తవ్వి…

Sonu Sood Hero or Zero? ప్రపంచాన్ని కోవిడ్ మహమ్మారి వణికిస్తున్నప్పుడు.. మన దేశంలో ఒక్కసారిగా 70 ఎం‌ఎం లో ముందుకు…