ఇండోనేసియా ఓపెన్: ప్రన్నోయ్ ఒక్కడే!

Indonesia Open: ఇండోనేసియా ఓపెన్ – 2022 లో ఇండియా నుంచి హెచ్ ఎస్ ప్రన్నోయ్ ఒక్కడే బరిలో మిగిలాడు. నేడు…

ప్రన్నోయ్ గెలుపు, సేన్-శ్రీకాంత్ ఓటమి

Indonesia Open: ఇండోనేసియా ఓపెన్ -2022  టోర్నమెంట్ లో హెచ్ ఎస్ ప్రన్నోయ్ రెండో రౌండ్ లోకి ప్రవేశించాడు. నేడు జరిగిన…