కేసీఆర్ పథకాలు దేశంలోనే రోల్ మోడల్

ఈరోజు టి ఆర్ ఎస్ కే కాదు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకు పండగ రోజు. తెలంగాణ కోసమే పుట్టి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించి ఏడున్నర ఏళ్లుగా అద్భుతమైన పాలన అందిస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి […]