తెలుగు సినిమా ఆత్మగౌరవం

Songs-Serialism: మాటలో, పాటలో మాటలే ఉన్నా మాట మాటే. పాట పాటే. మాటల్లో చెప్పలేనిదేదో పాటలో చెప్పాలి. మామూలు మాటలను పేర్చి పాటల కోటలు కట్టాలి. అది సినిమా సందర్భంలో ఎంతగా ఒదిగి ఉంటుందో…అంతగా […]

అమ్మ తీసుకెళ్ళిన సినిమా

The First Talking Motion Picture Kalidas Released In 1931 October 31st: మా అమ్మానాన్నల్లో అమ్మ బాగానే సినిమాలు చూసేది. నాకు ఊహ తెలిసి మా నాన్నగారు చూసిన సినిమాలు రెండు. […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com