మహీంద్రా విద్యార్ధుల జీరో బడ్జెట్ మూవీ

అసలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి ఎవరైనా ఎందుకు వెళ్తారు…. చదువుకోడానికా, ఆడుకోడానికా…. ఆ వయస్సులో వారిలో ఉండే భావోద్వేగాలు…. లవ్, ఫ్రెండ్షిప్, అకడమిక్ అంశాల్లో వారి ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయి… అభిప్రాయాలు వ్యక్తం […]