కొత్త ప్రాజెక్టుల కోసం క్రేజీ భామల వెయిటింగ్!

Heroines in waiting: తెరపై కథానాయికగా కనిపించాలంటే అందం ఉండాలి .. అభినయం ఉండాలి. ఈ రెండింటితో పాటు అదృష్టం కూడా ఉండాలి. ఈ మూడు ఉంటే అవకాశాలు వరుసబెట్టి వచ్చేస్తాయని చెప్పలేం .. […]