ఊరి పెద్దల తీర్పు శిరోధార్యం

No Police: గురజాడ ‘కన్యాశుల్కం’లో జట్కా బండి తోలుకొనే అతను ‘తెల్లదొరల రాజ్యం పోయి స్వరాజ్యం వస్తే ఆ ఊరి కానిస్టేబుల్ పోతాడా’ అని అడుగుతాడు. అది స్వాతంత్ర్యం రావడానికి చాలా ముందుమాట. స్వరాజ్యం […]