చావు తెలివితేటలు

Silly Idea: “శివారెడ్డిని చంపితే నువ్ జైలు కెళతావు కానీ…ముఖ్యమంత్రి ఎలా అవుతావు? చిన్న లాజిక్ మిస్సయ్యావు!” అని అతడు సినిమాలో త్రివిక్రమ్ మార్క్ డైలాగ్ ఏదో ఉంది. “నిజం చెప్పే ధైర్యం లేని […]