ఐఏఎస్- ఐపిఎస్ సిగపట్లు

Un(a)fair War: “బోద్ధారో మత్సర గ్రస్తాః ప్రభవః స్మయ దూషితాః । అబోధోపహతాః చాన్యే జీర్ణమంగే సుభాషితమ్‌ ॥ “ “బోద్ధలగు వారు మత్సర పూర్ణమతులు ప్రబల గర్వ విదూషితుల్ ప్రభువు లెన్న నితర […]

ఇకపై తమిళ అక్షరంలోనే సంతకం

Mother Tongue Must: తెలుగువారికి తెలుగు భాషాభిమానం ఉండాల్సినంత ఉందా? లేదా? ఉంటే…ఎంత ఉంది?  ఉండకపోతే…వచ్చే నష్టాలేమిటి? అన్నది ఎడతెగని చర్చ. ఇంగ్లీషు అవసరం కాదనలేనిది. పొరుగున తమిళనాడు, కర్ణాటకల్లో తమిళ, కన్నడలతో పాటు […]

ఉన్నమాటే!

Running-Manage: కర్ణాటకలో ఒక మంత్రి న్యాయంగానే మాట్లాడారనిపిస్తోంది. పైగా ఆయన న్యాయ, శాసనసభను నడిపే శాఖలకు మంత్రి. “మేము ప్రభుత్వాన్ని నడపడం లేదు- ఏ పూటకా పూట మేనేజ్ చేస్తున్నామంతే” అని ఆయన మూడు […]