రాజాసింగ్ న్యాయవాదికి బెదిరింపు ఫోన్ కాల్స్

అడ్వొకేట్ కరుణాసాగర్ నిన్ను చంపేస్తాము ,రాజా సింగ్ కేసు నుండి తప్పుకో. ..ఇలాంటి బెదిరింపు కాల్స్ వస్తుండటంతో కరుణాసాగర్ పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో రక్షణ కలిపించాలంటూ లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన […]