రాహుల్ పై కుసంస్కారంగా మాట్లాడుతరా..?

104 కోట్ల జనం ఉండే దేశంలో 15 నుంచి 16 లక్షల పరిశ్రమలు మూత పడ్డది నిజం కాదా నరేంద్ర మోడీ అని సిఎం కెసిఆర్ ప్రశ్నించారు. కులం, మతం, జాతి భేదాలు లేకుండా […]