మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడిన్ వెసెల్స్

పెళ్లంటే- పందిళ్లు; సందళ్లు; తాళాలు; తలంబ్రాలు అని ఆత్రేయ రాస్తే కె వి మహదేవన్ అద్భుతంగా బాణీ కట్టాడు. అంతే చక్కగా బాలు- సుశీల పాడారు. అయితే- ఎడతెరిపిలేని కేరళ వర్షాల్లో ఒక పెళ్లికి […]