ప్రభుత్వం- పోలీసు- మీడియా సమర్పణలో

Aryan Khan drugs case & The Combo ప్రభుత్వాలు, పోలీసులు, మీడియా.. ఈ మూడిటి కలయిక..ఒక డెడ్లీ కాంబినేషన్. వీళ్ళు ముగ్గురూ కలిస్తే… మాంఛి కిక్ ఇచ్చే సినిమా తీయగలరు. కథ, దర్శకత్వం.. […]