తలలు బోడులైన.. తలపులు బోడులౌనా?

Old is gold: పేదరికం,  దరిద్రం లాంటి అరిష్టాలు.. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల వంటి ఉపద్రవాలు, మనస్తాపం, చిత్త చాంచల్యం లాంటి ధృడ మనోవికారాలు, కాలుష్యం, కరోనా వంటి గత్తరలు.. మధ్యలో తగులుకోకపోతే […]