కొరియా ఓపెన్: మాళవిక, లక్ష్యసేన్ విజయం

Korea Open-2022: కొరియా ఓపెన్ -2022లో మొదటిరోజు జరిగిన తొలి రౌండ్ ఫలితాల్లో ఇండియాకు లక్ష్య సేన్, మాళవిక బన్సోద్ సింగిల్స్…