పద పదవే ఒయ్యారి గాలి పటమా!

The Greatness of Kites: పదపదవే వయ్యారి గాలిపటమా! పైన పక్షిలాగా ఎగిరిపోయి పక్కచూపు చూసుకుంటూ తిరిగెదవే గాలిపటమా! ప్రేమగోలలోన చిక్కిపోయినావా? నీ ప్రియుడున్న చోటుకై పోదువా? నీ తళుకంతా నీ కులుకంతా అది […]

Powered by Digital Ocean Design and Developed by Trade2online.com