తెలుగు పాటకు కొత్త సొగసులు దిద్దిన కొసరాజు

తెలుగు సినిమా పాటను సుసంపన్నం చేసిన కవులు, రచయితలు ఎంతోమంది ఉన్నారు.  అలాంటి వారిలో  కొసరాజు రాఘవయ్య  చౌదరి ఒకరు.  తెలుగు…