తెలుగు తెరపై విరుగుడు లేని విలనిజం .. కోట

Kota Srinivasa Rao A Multi Talented Actor :  వెలుగు విలువ తెలియాలంటే చీకటిలో నుంచి వెళ్లాలి … మంచికి గౌరవం…