నాన్నగారు నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో గొప్పది అదే – మహేష్ బాబు

సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ పెద్దకర్మను కుటుంబ సభ్యులు నిర్వహించారు. పెద్దకర్మకు భారీ ఎత్తున అభిమానులు హాజరయ్యారు. జేఆర్సీ ఫంక్షన్ హాల్ లో నాలుగు…