అందం-అభినయం కలబోత

Queen of Telugu cinema:  అనగనగా ఒక అందమైన రాజకుమారి. ఆమె తన చెలికత్తెలతో కలిసి ఉద్యాన వనాల్లో విహరిస్తూ ఉంటుంది.…