మునుగోడు పాఠం

Munugode-Morals: విన్నర్ టేక్స్ అల్ అని గెలిచినవాడు అంతా ఊడ్చుకెళితే… ఓడినవాడికి ఏడ్చి…తుడుచుకోవడానికి తుండు గుడ్డ కూడా మిగలదు. మునుగోడు ఉప…

మునుగోడులో మునిగేది ఎవరు?

What For?: “ఉన్నది మనకు ఓటు; బతుకు తెరువుకే లోటు…” అని ఆరుద్ర అనవసరంగా తొందరపడి రాసేసినట్లున్నారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో…