దిశ యాప్‌కు కేంద్రమంత్రి ప్రశంస

Disha App Great: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన దిశ యాప్ పనితీరుపై కేంద్ర సమాచార, ప్రసార, మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ…

తమిళనాడులో కొంగునాడు వి’భజన’

కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం- ఇది సాధారణంగా వినిపించే నానుడి .రాజకీయాలకు మాత్రం ఈ సూత్రం వర్తించదు. వర్తించనివ్వరు. పార్టీల మాట…