నిర్మాణ రంగంలోకి.. లక్ష్మీ భూపాల

‘చందమామ’, ‘అలా మొదలైంది’, ‘మహాత్మ’, ‘టెర్రర్‌’, ‘నేనే రాజు నేనే మంత్రి’, ‘కల్యాణ వైభోగమే’, ‘ఓ బేబీ’ చిత్రాలతో మాటల, పాటల…