మాతృభాషతో సోదర భాషల అధ్యయనం

మాతృభాషలను కాపాడుకునేందుకు సృజనాత్మక విధానాల మీద దృష్టిపెట్టాల్సిన అవసరంఉందని భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు పిలుపునిచ్చారు.  ఎంత సృజనాత్మకంగా మనం…