బిల్ బోర్డులపై మెరుస్తున్న మాణిక్యాలు

From Roots: ఆ చిన్నారి ధగ ధగా మెరిసిపోతోంది. అందమైన ఆమె ముఖం చిరునవ్వుతో వెలిగిపోతోంది. అమ్మానాన్నలు ప్రముఖ నటులు. అందం,…